Loop naar de Pomp zet zich al jaren in voor kleinschalige en duurzame projecten in Ghana en Burkina Faso. Hierbij zorgen wij voor de uitvoering, begeleiding en advisering van voorzieningen voor:

  1. Veilig drinkwater, zoals het leveren van waterfilters, het plaatsen van watertanks en de opvang van regenwater.
  2. Daarnaast ligt de focus op sanitaire voorzieningen , zoals de realisatie van openbare toiletten en wasruimten.
  3. En `last but not least´ het geven van voorlichting, zoals educatieprogramma´s op het gebied van gebruik van veilig drinkwater en hygiëne. Loop naar de Pomp zet zich tevens in voor malariapreventie door het geven van voorlichting en de levering van muskietennetten.

We werken bij al onze projecten altijd intensief samen met de lokale bevolking. We inventariseren per dorp de behoeften en gaan samen op zoek naar de meest praktische en haalbare oplossing. We laten de mensen letterlijk naar de pomp lopen en wat ons betreft kan iedereen de pot op!

In de dorpen waar we actief zijn, worden mensen opgeleid om de gerealiseerde voorzieningen ook in de toekomst te kunnen onderhouden. We geven de mensen al met al een duwtje in de juiste richting, zodat men het uiteindelijk zelf kan en moet gaan doen!

Kijk hier voor onze gerealiseerde projecten in Ghana en hier voor ons actuele project in Burkina Faso.

FONDSWERVING

Om onze projecten te bekostigen, doen wij aan fondswerving. Aangezien de mogelijkheden voor subsidies beperkt zijn, worden de meeste inkomsten gegenereerd door donaties van bedrijven en particulieren en door het organiseren van activiteiten waarbij (een deel van) de opbrengst ten goede komt aan de projecten van Loop naar de Pomp.

Kijk hier hoe je ons kan steunen onze projecten te realiseren of doneer vandaag nog op NL24 INGB 0002 7379 95  t.n.v. Stichting Loop naar de Pomp!