Loop naar de Pomp is een stichting die is opgericht in 2006 en die zich inzet voor de drinkwaterproblematiek in Afrika.

Doelstelling

Stichting Loop naar de Pomp heeft als doel:
het scheppen van voorwaarden voor het realiseren van veilig drinkwater in ontwikkelingslanden, in het bijzonder Afrika, en de bestrijding van de gevolgen van het drinken van onveilig water.” 

Loop naar de Pomp tracht haar doel te verwezenlijken door fondswerving, zoals sponsoring, subsidies en donaties. Het beleidsplan van Loop naar de Pomp zal op korte termijn op deze website worden gepubliceerd, evenals de laatst beschikbare financiële gegevens.

ANBI

Loop naar de Pomp heeft een ANBI-status, wat inhoudt dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beoogde Instelling. Zie voor meer informatie inzake ANBI de website van de Belastingdienst.